20 May 2012

Vinarija Aleksandrović

0 Comment

Porodica Aleksandrović se više od sto godina bavi vinogradarstvom i vinarstvom. Porodica je do početka II svetskog rata imala 30.000 čokota i od početka je blisko sarađivala sa vinogradarima i vinarima kraljevih podruma. Kada je 1992. godine čuveni dvorski podrumar Živan Tadić saznao da porodica Aleksandrović obnavlja vinarsku tradiciju oplenačkog kraja,poslao je u Vinču originalnu recepturu – sortni sastav Trijumfa, najboljeg vina kraljevih podruma koje se pre drugog svetskog rata pilo na skoro svim evropskim dvorovima.
Naša preporuka – Obilazak vinarije I kupovina vina u specijalnim pakovanjima koja se mogu naći samo u vinariji. Zatim obilazak crkve Svetog Đorđa na Oplencu gde počivaju naši kraljevi i obilazak Kraljevog podruma.


[top]